You are here

Byens hus’ Borger & Fremtids Forum (BFF)

Udover frivilliggrupper og Bruger Forum (BF) er Byens hus også ved at opbygge et Borger & Fremtids Forum (BFF), som skal forankre huset bredt og sikre fremdrift.

Byens hus vil gerne vedligeholde og sikre en bred forankring ved udover de løbende brugere at opdyrke et netværk af borgere med en bred repræsentation fra Roskilde kommunes forskellige aktørgrupper. BFF’erne forpligter sig hver især til at have Byens hus fremtid for øje, samt med kærlighed til projektet at bane vejen og skabe nye samarbejder. BFF’erne vil inddrages hver for sig til sparring for husets brugere, men også samles mindst en gang årligt til en fælles workshop, hvor kimen til fremtiden lægges.

Byrådet opdateres løbende

Desuden holdes byrådet løbende orienteret og træffer de nødvendige beslutninger om f.eks. fremtidig struktur, økonomi og større ombygninger. Byrådet er med til at sikre, at der er en sammenhæng mellem Byens hus og Roskilde Kommunes overordnede vision, strategiske mål og interesser. De folkevalgte politikere forventes desuden at deltage aktivt i det daglige liv i Byens hus.

Læs mere her: Byens hus' retningslinier - godkendt nov. 2015

 

 

Senest opdateret

13.12.2015