You are here

Byens hus Bruger Forum (BF)

Når du bruger Byens hus bliver du automatisk inviteret til Byens hus Bruger Forum (BF). Her møder brugerne hinanden og kan komme med gode ideer og observationer til Byens hus.

Byens Hus’ Bruger Forum (BF)

– er øjebliksbilledet af brugerne af Byens hus. Når du (på egent initiativ) har afholdt et arrangement i Byens hus, inviteres du automatisk med til en BF-forsamling, hvor du har mulighed for at give din konkrete feedback og dermed forme Byens hus løbende.

BF-forsamlingerne afholdes regelmæssigt, og vil også blive brugt til at vende aktuelle problemstillinger, netværke og brainstorme. Det er samtidig her der bliver mulighed for at rekruttere til frivillig-grupperne.

Frivillig-grupper

Byens hus oplever allerede en stor interesse, begejstring og velvilje fra flere sider. Folk byder ind – både med deres professionelle og personlige ideer. Denne entusiasme skal omfavnes og motiveres gennem let tilgængelig netværksdannelse og direkte indflydelse. Byens hus arbejder derfor med at oprette en række frivillig-grupper, der løbende samler op og udvikler videre på visionen. Frivillig-grupperne oprettes og følges i opstarten tæt af sekretariatet i Byens hus, for at sikre talentudvikling og fremdrift.

Læs mere her:

Byens hus' retningslinjer - godkendt nov. 2015

Senest opdateret

25.04.2018