You are here

ByLivsLab

ByLivsLab er til for at fremme det aktive medborgerskab, opfordre til at tage initiativ, udvikle ideer og mødes om projekter fra og til Roskilde

Byens hus Roskilde er et mødested for medborgere og demokrati, og lokalet ByLivsLab er centrum for mødet mellem system og hverdag. Men ByLivsLab er også et sted for udvikling; et Lab for Byliv, demokrati og kultur. Et rum til at gøre, røre, prøve og sige.

Her er der plads til udfoldelse, fællesskaber og inspiration til din næste handling.

ByLivsLab er et kreativt, praktisk, levende og legende rum midt i Roskilde. Her har vi plads til fri leg og eksperimenter i et laboratorium hvor ideer bliver plantet og kan få lov til at spire. Et transformativt og multifunktionelt rum der kan tilpasses og udnyttes på mange forskellige måder.

ByLivsLab er en del af Byens hus’ kerne - Lab’et skal komme lokalmiljøet til gode og være med til at understøtte gode initiativer og ideer i byen. Et rum med mange funktioner, der let kan forvandles efter behov. Her afholdes kreative workshops, og rummet skal være med til at plante ideer hos medborgerne. Ideer de kan arbejde videre med i og uden for Byens hus, og i lab’et som rum.

 

 

Senest opdateret

11.12.2019