You are here

Bedre forhold for arrangementer i Byens hus fra 10. august

Af Sekretariatet
Flere i lokalerne, hvis I sidder ned og ser i den samme retning. ”Vi lytter løbende til medborgernes behov,” siger leder af Byens hus.

Der er et behov for at mødes og blive inspireret. Derfor har personalet i Byens hus (igen) været på opmålings-tur i huset.

Ved foredrag (eller anden stillesiddende aktivitet med parallelsyn fx koncert eller teater) kan I opstille stolene efter en særlig anvisning og indføre ensretning i lokalet. Derved overholder I de aktuelle retningslinjer for afstand og være flere personer i lokalerne.

Aktuelle opmålinger (se også billeder):

Under Gulvtæppet, kælderen i Det Gamle Rådhus (OBS! indgang på bagsiden af bygningen)

24 stolepladser til deltagere + 1 taler/underviser, 2 m til første stolerække, 1,2 m passage i midten mellem stolerækker. Ensretning: Indgang ad kældertrappeindgang. Udgang evt. ad bagtrappe ved toiletter, eller kældertrappe igen.

Forsamlingen, 1. sal i Det Gamle Hospital

22 stolepladser til deltagere. Plads til 1 taler/underviser med 2 m til første stolerække. 1,2 m passage i midten mellem stolerækker. Deltagere må tage plads i/forlade lokalet skiftevis da der kun er en indgang til lokalet.

Den gamle Byrådssal

36 stolepladser til deltagere. Plads til 1-2 talere/undervisere med 2 m til første stolerække. Indgang via gang og Den Lille Byrådssal, ensretning hele vejen rundt i lokalet og udgang/"toiletrute" via trædørene.  

Særligt om Generalforsamlinger i Den Gamle Byrådssal – gebyr nedsættes til 800 kr. for op til 4 timers booking

Det koster normalt 600 kr. per time for at låne Den Gamle Byrådssal til at holde generalforsamling. Det er fordi generalforsamlinger i Byens hus-sprog er ”et lukket arrangement” (kun for særligt indbudte/medlemmer eller med betaling over 100 kr/pers). Men i denne periode nedsættes gebyret for lukkede arrangementer til 800 kr. for 2-4 timer (hvis det kun drejer sig om en time er det fortsat 600 kr.).

Øvrige lokaler: Lån dem gratis til alle almennyttige arrangementer

Det er fortsat gratis at låne alle andre 9 lokaler i byens hus til lukkede almennyttige arrangementer, samtaler og møder (undtaget Stuen – det tidl. ByLivsLab. Det er ikke er formålstjenstligt, fordi det er et offentligt tilgængeligt lokale med løbende gennemgang)

Flere personer - kun hvis parallelsyn og særlige hensyn tages

I de små lokaler er personantallet fortsat sat ned så hver person har 4 kvm at boltre sig på. Det er fordi de fortrinsvis lånes til samtaler (altså uden parallelsyn). Men de lidt større lokaler Orangeriet, Under Gulvtæppet, Forsamlingen og Verdensrummet bruges også til både foredrag, filmvisning, undervisning og teater (altså arrangementer med parallelsyn), og derfor giver det mening at undersøge hvor mange der i så fald kan være. Personalet er i skrivende stund ved at opmåle og lave anvisninger for de nævnte lokaler.

”Medborgerskabet skal overleve”

De ovenstående tiltag er sat i gang på baggrund af de henvendelser sekretariatet i Byens hus har fået siden huset genåbnede den 8. juni med en del corona-foranstaltninger. Sekretariatsleder Kathrine Krone Laurent siger i den forbindelse:

”Coronapandemien går hårdt ud over vores normale menneskelige og kulturelle handlemønstre. Ikke mindst når det kommer til medborgerskabets udøvelse i fx foreningsliv, ved samtalesaloner, møder og større forsamlinger – og det gælder både ude og inde. Retningslinjerne hæmmer vores menneskelige behov for at være tæt på hinanden. Vi skal derfor finde en ny form for medborgerskab – en ny form for forsamlingsfrihed og vi skal hele tiden lytte til hinanden, mærke hvor vi selv står og finde kreative løsninger sammen. I Byens hus får personalet hver dag input fra medborgere, der har mærket efter og gerne vil finde løsninger. Dem lytter vi altid til – alle sammen! Og det er også dem, der nu har givet os ideen til at lave nogle nye tiltag i Byens hus. Jeg håber alle medborgere vil blive ved med at mærke efter og dele deres tanker, så vi sammen kan være kreative og sørge for at medborgerskabet overlever coronapandemien”.

 

Dato: 05. August 2020

Senest opdateret:

20. August 2020