You are here

Nyt om generalforsamlinger i Den Gamle Byrådssal

Af mikkelvej
Byens hus oplever stigende interesse. Det er dejligt, men det betyder også, at der er behov for at præcisere reglerne for brugen af lokalerne, så der ikke opstår forvirring. Derfor:

Den Gamle Byrådssal lånes kun gratis ud til arrangementer, der er åbne for offentligheden, markedsføres på gratis platforme seneste en måned i forvejen og hvor arrangøren står for alting selv herunder klargøring og oprydning i lokalet.

 

Hvis man ønsker at låne Den Gamle Byrådssal til et lukket arrangement (fx en generalforsamling), bliver man opkrævet lokaleleje på timebasis. Det er desuden muligt at få personalet i Byens hus til at stå for klargøring og oprydning af lokalet mod betaling. Indtjeningen går til forbedring af husets faciliteter og aktiviteter.

 

Generalforsamlinger er et lukket arrangement

Det betyder blandt andet at generalforsamlinger bør finde sted i et af Byens hus øvrige lokaler (med plads fra 4-40 personer), da de per definition er henvendt til betalende medlemmer af en forening. Lokalerne kan bookes 3 måneder frem efter først til mølle princippet via www.byenshusroskilde.dk

 

VIDSTE DU?: i 2018 blev Den Gamle Byrådssal på Stændertorvet lånt ud til 275 offentlige arrangementer.

 

VIDSTE DU?: Hvis du er registreret forening kan du booke et af Roskilde Kommunes øvrige lokaler, som er tilgængelige for foreninger: https://roskilde.dk/lokaler

 

HUSK AT: Byens hus lokaler bookes via www.byenshusroskilde.dk - lokaler til lukkede møder kan bookes 3 måneder frem, lokaler til offentlige arrangementer kan bookes et år ud i fremtiden.

 

HUSK AT: Et offentligt arrangement er ”for alle” – hvilket vil sige, at:

  • Det koster under 100 kr. at deltage
  • Der oprettes en facebook begivenhed hurtigst muligt (og senest en måned før)
  • Arrangementet oprettes i kulturbasen.dk hurtigst muligt (og senest en måned før)

Overholdes ovenstående ikke bliver man automatisk opkrævet lokaleleje på timebasis – se taksterne her: https://byenshusroskilde.dk/spoergsmaal-og-svar-0

 

Vi ses i Byens hus

Dato: 08. Marts 2019

Senest opdateret:

11. Marts 2019