You are here

Udviklings- og forskningsprojekt DELTAG

Af miakrogh
Byens hus er med i stor undersøgelse af deltagerkulturen i Danmark

Byens hus er sammen med Kunst Smedjen på Musicon og Roskilde Festivals campingområde ’Settle’n’share’ udtaget til at deltage i det nye store fireårige udviklings- og forskningsprojekt DELTAG.

Projektet skal, som det første af sin slags, både kortlægge, undersøge og udvikle kulturhusene i Danmark. 35 vidt forskellige kulturhuse fra hele Danmark og Grønland deltager som medforskere i projektet, der er støttet af Nordea-fonden.


Hvad er det særlige Roskilde kan bidrage med?

Et fællestræk ved de forskellige kulturhuse i projekt DELTAG er, at de faciliterer borgernes kunstneriske og kulturelle deltagelse. Men den lokale forankring og borgernes direkte indflydelse på aktiviteterne betyder også, at de er særdeles forskellige både i fysisk udformning og resursemæssigt, men også i deres tilgang til involveringen af borgerne.

I Roskilde bidrager hele tre kulturinstitutioner til projektet, idet vi hver især som ’huse’ kan og vil noget forskelligt. Vi bidrager til det meget omfattende forskningsmateriale samtidig med, at vi får direkte adgang til nye forståelser og indsigter i vores egne aktiviteter.

Projekt- og udviklingsmedarbejder i byens hus Mie Hein Jørgensen deltager som ’borgerforsker’ og skal beskæftige sig med kulturens forskellige deltagelsesformer og bidrager til forskningen med indsamling af materiale. Dette sker løbende både i Byens Hus og i det netværk som Byens Hus er med i undervejs i projektet, blandt andet i form af interviews og grafisk kortlægning. Det betyder at Byens Hus får væsentlig indflydelse på forskningsprocessen og den afsluttende konference i foråret 2021, hvor både ’borgerforskernes’ egne erfaringer og de første forskningsresultater præsenteres.

Mie fortæller om hvordan projekt DELTAG er en interessant øjenåbner: ”Som forholdsvis ny medarbejder i huset er det super spændende, at lære huset at kende med ’deltagelsesbriller’ på. Det at stille skarpt på, hvordan Byens hus skaber muligheder for deltagelse, og samtidig være åben overfor, at vi kan lære noget af denne proces, udvikle os og blive endnu bedre til at være et godt sted at starte og trygt sted at teste for borgerne i Roskilde”.

Kulturhusene og den demokratiske dannelse

Professor Birgit Eriksson fra Aarhus Universitet forklarer at der derfor er brug for en dybere forståelse af kulturhusenes rolle i den demokratiske dannelse. ”Selvom vi selvfølgelig ikke kender forskningsresultatet fra DELTAG projektet endnu, ved vi fra tidligere forskning, at kulturhusene er gode til at møde borgernes mange og meget forskellige ønsker om deltagelse. Derfor taler vi ikke om én måde at deltage på, men om flere forskellige deltagelsesformer, ja, faktisk seks i øjeblikket. På forskellig vis understøtter deltagelsesformerne etableringen af nye samtaler og fællesskaber og er dermed af stor betydning for den demokratiske dannelse. En dybere forståelse af processerne og et fælles sprog, vi kan beskrive dem med, kan derfor også være af stor betydning for den demokratiske udvikling i samfundet som helhed,” siger hun.

Et  sødygtigt  projekt
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem landsforeningen Kulturhusene i Danmark og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Forskningen varetages af lektor Louise Ejgod Hansen, professor Birgit Eriksson og ph.d. stipendiat Karen Nordentoft, der er særligt tilknyttet projektet. DELTAG, der strækker sig helt frem til udgangen af 2022, er finansieret af Aarhus Universitet og Kulturhusene i Danmark og dertil støttet af Nordea-fonden med 3,3 millioner kroner. En liste over de 35 aktivt deltagende kulturhuse kan findes på: http://www.kulturhusene.dk/aktiviteter/deltag-projekt

Dato: 03. Marts 2020

Senest opdateret:

03. Marts 2020