You are here

Om Byens hus

Som medborger kan du låne lokaler i Byens hus til almennyttige formål og afprøvning af nye ideer. Har du et kommercielt formål eller bor udenfor Roskilde Kommune, skal du betale lokaleleje.

Som medborger er dine initiativer og aktiviteter vigtige. Byens hus er et moderne medborgerhus, der giver plads til udfoldelse, fællesskaber og inspiration til din næste handling.

Et godt sted at starte og et trygt sted at teste

Man kan bedst sammenligne Byens hus Roskilde med et moderne medborger- eller forsamlingshus. Her er både plads til planlagte og tilfældige møder mellem mennesker: Større borgermøder, midlertidige udstillinger, intime netværksmøder, forsøg med nye initiativer og klassisk foreningsarbejde.

De fleste lokaler giver god plads til fortolkning, og du kan derfor i vid udstrækning bruge dem som du vil. Så længe du også påtager dig et medansvar. Du nemt låne ét eller flere lokaler til møder, netværk eller arrangementer. Det er gratis, hvis formålet ikke er kommercielt. Og du kan ikke booke lokaler til arrangementer af privat karakter.

Byens hus kernefortælling

Byens hus er et godt sted at starte & et trygt sted at teste.

Et kommunalt demokratihus med lokaler til initiativer og almennyttige formål. Et sted for forsamlinger og samtaler, om små og store spørgsmål.

Principperne i Byens hus er:

 • For Alle
 • Fælles Ansvar
 • Bare Spørg

 

Byens hus lokaler

Byens ”hus” er faktisk to huse lige midt på Stændertorvet i Roskildes historiske bymidte. Det er både den gamle rådhusbygning og den gamle hospitalsbygning. Sammenlagt ca. 3.000 m2.

De mange m2 fordeler sig på en række vidt forskellige lokaler. Det mindste er Mellemrummet på ca. 12 m2, hvor der kun er et bord og 6 stole. Det største er Den Gamle Byrådssal med 135 år gammelt bevaringsværdigt interiør.

 

 

Udviklingen af Byens hus Roskilde

 • Vision 2018

  Visionen med Byens hus er, at inspirere, udfordre og klæde mennesker på til at deltage, tage initiativ og i fællesskab løse udfordringer og realisere drømme.

  Missionen med Byens hus er at danne grobund for fællesskaber og netværk i og udenfor huset.

  Hvorfor findes Byens hus?

  Fordi det lokale møde mellem forskellige mennesker og synsvinkler er bedst til at løse udfordringer og realisere drømme.

  Hvad er Byens hus?

  Byens hus er et sted, der insisterer på at danne ramme om det ligeværdige, inspirerende og udfordrende møde mellem mennesker, hvad enten de er professionelle eller frivilligt engagerede.

  Hvordan skabes mødet?

  I Byens hus mødes vi altid med udgangspunkt i 3 kerneværdier:

  For alle - Fælles ansvar - Bare spørg

  Det handler om åbenhed, ligeværd og dialog.

  Alle kan bruge Byens hus – som tilskuer, medskaber eller initiativtager – i en time eller tre måneder. Du kan holde dit eget arrangement eller hjælpe andre med deres. Vi har et fælles og ligeværdigt ansvar for huset udvikling. Og du kan altid spørge om hjælp eller tilbyde din hjælp ved at dukke op, banke på eller skrive en besked til  Byens hus på tværs.

 • Vision 2015

  Den politiske vision

  Ideen om et Byens hus i Roskilde startede med Byrådets beslutning om, at udlåne den tidligere byrådssal til kulturelle, almennyttige og foreningsformål. det var den 26. juni 2013. Siden har der været en grundig proces med en stor grad af borgerinddragelse. Resultatet blev en vision for Byens hus (både det tidligere Rådhus og det tidligere Duebrødre Hospital), der blev vedtaget politisk den 22. oktober 2014. Visionen beskriver at Byens hus skal være:

  • Et permanent folkemøde

  • En forpost for alle aktører

  • En katalysator for byliv

  • Et sted for studerende

  2015: Leder og udvikler ansat

  den 15. august 2015 tiltrådte sekretariatsleder Kathrine Krone Laurent som leder og udvikler af Byens hus. På hendes og forvaltningens anbefaling godkendte Byrådet i november 2015 følgende principper for brugen af huset:

  Deltagelse og innovation

  Den politiske idé Byens hus udfører, har deltagelse som sit omdrejningspunkt og innovation som sit mål. Byens hus skal løfte og inspirere folk til det aktive medborgerskab ved at give en nem adgang til deltagelse og indflydelse. De aktive medborgere er en naturlig del af den nødvendige fornyelse af samfundet. Borgerne er med deres personlige og professionelle kompetencer en allestedsnærværende ressource. Og Byens hus vil derfor skabe den bedst mulige grobund for borgerdrevne projekter.

  I Byens hus er det nemt at tage del og udvikle sig fra tilskuer til deltager og fra deltager til initiativtager. Det er i denne proces, at det aktive medborgerskab realiseres. Byens hus bakker derfor ikke kun op om de eksisterende foreninger, borgerinitiativer og netværk, men motiverer og dyrker også nye og anderledes former for aktivitet. Byens hus udfordrer vanetænkningen og gør drømme til virkelighed.

  Et ligeværdigt lokalt samfundseksperiment

  Byens hus er det 3.rum" hvor det er ligetil og ligeværdigt at mødes. Ikke alene borger og kommune, foreningsliv og kommune, borger og foreningsliv. Videnscentrene og erhvervslivet deltager også aktivt i det permanente folkemøde i Byens hus.

  I Byens hus er det muligt at neutralisere fordomme og magtforhold. Der er fokus på netværk, samarbejde og løsninger. Og denne ambition kræver, at principperne for Byens hus hele tiden udvikles og evalueres, testes og afprøves så huset reelt er åbent for alle og ikke opleves som lukket for nogen.

  Det permanente folkemøde i Byens hus er et lokalt samfundseksperimentarium – og skal behandles som sådan.

 • Sådan blev visionen 2015 til

  Visionsmøde

  En gruppe udvalgte borgere kvalificerede et udkast til visionsoplægget den 29. september 2014 inden det blev fremlagt politisk. Forud lå en proces med en stor grad af borgerinddragelse.

  Udviklingsdage

  Den 1. april 2014 blev den første udviklingsdag i Byens hus afholdt. Ca. 50 meget forskellige mennesker var tilmeldt arrangementet, og der blev arbejdet flittigt i seks grupper. Næste udviklingsmøde var den 28. april, og her var alle pladser også besat.

  City Lab Vejle

  I marts måned 2014 deltog unge, politikere og embedsfolk fra Roskilde i CITY LAB i Vejle. Her arbejdede gruppen fra Roskilde i to intense dage på at finde ideer til, hvad Byens hus kan være for alle borgere i Roskilde. Se deres ideer her.

  Ideer fra Lysfesten

  Her kan du se nogle af de ideer, som borgerne kom med til Lysfesten 2013. Eksempler på borgernes ideer til Byens Hus, Eksempler på borgernes ideer til Byens Hus.

Senest opdateret

29.09.2020